کد خبر: 106
31 January 2016     -     ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۵ تاریخ انتشار:

نظرسنجی
برچسب اسرا نشان دهنده ی چیست؟
1) رده بندی سنی بازی های رایانه ای
2) درجه کیفیت بازی های رایانه ای