تعداد بازدید: ۲۲۴۹
کد خبر: 27
18 January 2016     -     ۲۸ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۴ تاریخ انتشار:
نظرسنجی
برچسب اسرا نشان دهنده ی چیست؟
1) رده بندی سنی بازی های رایانه ای
2) درجه کیفیت بازی های رایانه ای