تعداد بازدید: ۲۲۹۲
کد خبر: 29
18 January 2016     -     ۲۸ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۴ تاریخ انتشار:


نظرسنجی
برچسب اسرا نشان دهنده ی چیست؟
1) رده بندی سنی بازی های رایانه ای
2) درجه کیفیت بازی های رایانه ای