تعداد بازدید: ۲۶۴۵
کد خبر: 5149
12 December 2016     -     ۲۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۲ تاریخ انتشار:
قسمت بیست و شش کاربرانه

نظرسنجی
برچسب اسرا نشان دهنده ی چیست؟
1) رده بندی سنی بازی های رایانه ای
2) درجه کیفیت بازی های رایانه ای