آرشیو نظرسنجی
به نظر شما نرم افزارهای ارتباطی بر روی گوشی موبایل قابل اعتماد و امن می باشند؟
کاملا امن و قابل اعتمادند
فقط برای امور غیرمحرمانه استفاده می کنم
قابل اعتماد نیستند
نظری ندارم

به نظر شما نرم افزارهای ارتباطی بر روی گوشی موبایل قابل اعتماد و امن می باشند؟