آرشیو نظرسنجی
برچسب اسرا نشان دهنده ی چیست؟
1) رده بندی سنی بازی های رایانه ای
45.74%
2) درجه کیفیت بازی های رایانه ای
54.26%
تعداد کل آراء : 129

برچسب اسرا نشان دهنده ی چیست؟