حذف تاریخچه جستجوی Google Play در اندروید

شاید دوست داشته باشید بنا به دلایل شخصی تاریخچه ی جستجوی خود را در Google Play حذف کنید. انجام این عمل بسیار ساده بوده و تنها با چند کلیک میتوانید تاریحچه ی جستجوی اپلیکیشن Play Store را پاک نمایید.

مراحل حذف تاریخچه جستجوی Google Play در اندروید به صورت زیر میباشد:

مرحله اولابتدا اپلیکیشن Play Store را در دستگاه خود اجرا کنید.

مرحله دوممنو را باز کنید.

 

 

مرحله سومبه بخش تنظیمات یا Settings مراجعه کنید.

مرحله چهارم: از بخش General گزینه Clear search.history را انتخاب کنید.

 منبع